IV International Music Competition

Udruženje Sirmium Gradus ad Parnassum
Matije Hudji 48‐6, 22000 Sremska Mitrovica

Takmičenje je podeljeno u četire discipline: KLAVIR SOLO, KLAVIRSKI DUO (ČETVERORUČNO), DUVAČKI INSTRUMENTI (flauta, klarinet, oboa,saksofon, horna, truba, trombon, fagot i tuba); i KAMERNI ANSAMBLI (takmičenje ansambala sastavljenih od 2 do 8 članova, uključujući glas i sve kombinacije instrumenata, osim klavirskog dua).

Dragi prijatelji Sirmium Festa! Pošto situacija ide na bolje ali još sa sigurnošću ne možemo reći tačan datum održavanja takmičenja. Potrudićemo se da na vreme budete obavešteni.

Kategorije ostaju iste – onako kako ste prijavljeni. Program po slobodnom izboru poštujući minutažu.

Budite vredni i do skorog viđenja!

The competition is structured the following three disciplines – PIANO SOLO, PIANO DUO (piano in four hands) , WIND/BRASS INSTRUMENTS divided into categories based on participants’ age, or study level and CHAMBER ENSEMBLES.

 

The event is addressed to students, coming from public and private music institutions worldwide, both music schools and academies of music.

Takmičenje je javna muzičko-pedagoška manifestacija u kojoj učestvuju redovni i vanredni učenici osnovnih, srednjih škola ili srodnih muzičkih institucija, kao i studenti muzičkih akademija,tj. konzervatorijuma.

The City of SREMSKA MITROVICA and Association SIRMIUM GRADUS AD PARNASSUM organizes the music competition titled SIRMIUM MUSIC FEST.

Grad Sremska Mitrovica I Udruženje SIRMIUM Gradus ad Parnassum organizuje IV muzičko takmičenje pod nazivom SIRMIUM MUSIC FEST.

The Jury of the Competition will be consisted of outstanding Serbian and foreign musicians.

Žiri takmičenja čine istaknuti muzički umetnici iz Srbije i inostranstva.

Location
Lokacija

Sremska Mitrovica

Serbia

Contact Us
Kontaktirajte nas

Phone : +381643698020

Applications
Prijavite se

SMF2020