Closing Concert / Koncert zatvaranja
|

Closing Concert / Koncert zatvaranja

ZAVRŠNI KONCERT SIRMIUM MUSIC FESTA 17-03-2018 LAZAR IGNJATOVIĆ – DUVAČKI INSTRUMENTI SOLO – Predkategorija B – TRUBA Najmlađi učesnik duvača – I NAGRADA MŠ Petar Krančević –  Sremska Mitrovica, klasa: Duško Španović, klavirska saradnja: Ksenija Radaković Krasev: Pesma   KIM SRETKOVIĆ – KLAVIR SOLO PREDKATEGORIJA A Najmlađi učesnik klavira – I NAGRADA Studio Piccolo Sremska…

Sirmium Music Fest 2017

Sirmium Music Fest 2017

Sirmium Music Fest 2017 Sirmium Music Fest 2017 Sirmium Music Fest 2017 photo Ziri Sirmium Music Fest 2017 Sirmium Music Fest 2017 Sirmium Music Fest 2017 Sirmium Music Fest 2017 Sirmium Music Fest 2017 Sirmium Music Fest 2017 Sirmium Music Fest 2017 Sirmium Music Fest 2017 Sirmium Music Fest 2017 Sirmium Music Fest 2017 Sirmium…