You are currently viewing Jury/Žiri SMF2020

Jury/Žiri SMF2020

  • Post author:
  • Post category:ziri

MALE KATEGORIJE - KLAVIR, KLAVIRSKI DUO

VELIKE KATEGORIJE - KLAVIR, KLAVIRSKI DUO

DUVAČKI INSTRUMENTI

KAMERNA MUZIKA

(Ukrajina-Austrija)

ANNA ULAIEVA

(Ukraina- Austria)

Ukrajinska pijanistkinja, rođena u Rusiji, a sada živi u Austriji. Violinu i klavir počela je da uči sa pet godina. U jedanaestoj godini života usredsredila se na klavir i pohađala je Muzičku školu M. V. Lisenko za talentovanu decu iz Kijeva u Ukrajini, u klasi prof. Nine Naiditch. Nakon toga, studirala je klavir na „Nacionalnoj muzičkoj akademiji Čajkovski“ u Kijevu kod prof. Jurija Kota. Njen izuzetan talenat propraćen je učešćem u programu “Nova imena Ukrajine”. Od 2009. godine studirala je na Univerzitetu za muziku i umetnost u Gracu (Austrija), kod prof. Milane Černiavske, a diplomirala 2017. godine.

The Ukrainian pianist Anna Ulaieva was born in Russia and lives in Austria now. She received her first violin and piano lessons at the age of five. At the age of eleven, Anna decided to focus on the piano as her primary instrument and was instructed by Prof. Nina Naiditch at the M. V. Lysenko Music School for talented children in Kiev in the Ukraine. Afterwards, she studied piano at the “Tchaikovsky National Academy of Music” in Kiev under the guidance of Yuri Kot. Her extraordinary talents were honored with her reception in the program “New Names of Ukraine”. From 2009, she has been studying at the University of Music and Arts in Graz, Austria under Prof. Milana Chernyavska and graduated with honor in 2017.

(Srbija)

DARKO DAVIDOVIĆ

(Serbia)

Rođen je u Ćupriji 31.07.1980. godine gde završava osnovnu muzičku školu ”Dušan Skovran ” u klasi  nastavnika Ivana Ristića. Srednju muzičku školu “Kornelije Stanković” završava u klasi profesora Miloša Gerića. Kao učenik osvaja prve i druge nagrade na Festivalima muzičkih škola Srbije i na Republičkim takmičenjima. Studije klarineta završava na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Mihajla Kelblija. Nakon toga upisuje studije saksofona,koje završava u klasi profesora Stojana Dimova. 

 He was born on 31.07.1980. in Cuprija, where he also graduated from the Elementary School of Music “Dusan Skovran”, in the class of teacher Ivan Ristic. He graduated from the “Kornelije Stankovic” High School in the class of Professor Milos Geric.As a student, he´s won 1st and 2nd prizes at the Music School Festivals of Serbia and The National Competitions. He completed his Clarinet Studies at the Academy of Arts in Novi Sad in the class of Professor Mihajlo Kelbli, after which he started Saxophone Studies, and completed them in the class of Professor Stojan Dimov.

(Rumunija)

FLORIN BERCULESCU

(Romania)

He was born in Targu-Jiu, where he also started his musical studies in 1977. His attention towards music appeared as he met personalities as Aurelian Octav Popa and Mihai Ungureanu (1986). In 1987 he became a student of some well-known teachers (Mariana Ilie- piano, and Cornelia David –music theory) in Craiova and from 1990 he was under guidance of the famous pedagogical teacher Gabriel Amiras. He graduated in 1996 The Music Academy from Bucharest, Composition Section with teachers as Dan Constantinescu, Dan Dediu, Anatol Vieru si Aurel Stroe, also studying as main specialization the piano with Viniciu Moroianu. At the same time,  he is under the guidance of Valentin Gruescu. As a pianist, he performed over 300 concerts and recitals, mostly in Targu-Jiu but also in Ramnicu Valcea, Craiova, Bucuresti (piano, chamber music, accompaniment) performing a large repertoire.

He joined mastery courses, held in Bucharest by foreign performers(Gerard Fremy, Martin Hughes, Hao Huang, Serghei Kovalenko) and he also has been invited to perform by the “Magnificat” at the Contemporary  Music Festival (Bucharest, 1995). He joined specialization courses in France, Marseille, with George Boeuf (composition) and Anne Girardelli (piano). He founded beside  the cellist Mircea Suchici The Chamber Orchestra “Lyra Gorjului” which he often led and beside which he often concerted as a pianist. He was a  piano and accompaniment teacher  at Art High School “Marin Sorescu”  in Craiova and he continued to teach at Art High School “Constantin Brailoiu” in Targu-Jiu. Oltenia Philarmonic Orchestra has always been promoted him as a composer. He is a also a member of the “Omnia Trio” Band from Craiova.

(Slovenija)

FRANC KOSEM

(Slovenia)

Diplomirao je trubu, a tri godine kasnije završio je i postdiplomske specijalističke studije na Muzičkoj akademiji u Ljubljani kod prof. Antona Grčera. Nastavio se usavršavati na Glazbenoj školi u Karlsruheu u klasi profesora Reinholda Friedricha. Kao solista, kamerni i orkestarski muzičar nastupao je na brojnim muzičkim festivalima (Pacific Music Festival, festival Mahlerovi dani u Toblachu, Festival Maribor, festival Slowind…) i u koncertnim dvoranama širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Japana i Brazila.

After graduating from secondary school in Celje Franc Kosem has continued to study trumpet at the Academy of Music in Ljubljana with Professor Anton Grčar. In 2005 he concluded the studies and three years later he completed his postgraduate specialist training with the same professor. He carried on with postgraduate at the Musikhochschule in Karlsruhe, in the class of Professor Reinhold Friedrich, where he successfully completed the studies in 2010. As a student he was awarded the Prešeren Student Award.

(Austrija)

IGOR GRYSHYN

(Austria)

Rođen je u Harkovu, u Ukrajini. Počeo je da uči klavir sa Sergejom Polusmjakom u njegovom rodnom gradu. Godine 1996. primljen je na ,,Tchaikovsky Conservatory“ u Moskvi, gde je studirao kod Arkadija Sevidova. Od 1999. do 2005. godine bio je u klasi profesora Herberta Salinksa na Univerzitetu muzike i pozorišta ,,Felix Mendelssohn Bartholdy“ u Lajpcigu. Tu je diplomirao sa počastima kao najmlađi diplomac u istoriji te institucije.

He was born in Kharkov (Ukraine). He started learning the piano with Sergei Polusmiak at  the Special Music School in his hometown  and was admitted to the Special Music School of  the  Moscow  State  Tchaikovsky Conservatory  in 1996, where he  studied  with  Arkady Sevidov. From 1999 to 2005 he was a member of Professor Herbert Sahlings class at the University of Music and Theatre „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, where he received his diploma with honours as the youngest graduate in the institution’s history.

(Crna gora)

IRENA MIJUŠKOVIĆ

(Montenegro)

Rođena je u Kruševcu (Srbija), gde zapoćinje svoje muzičko obrazovanje. Nastavlja ga u Nišu, u srednjoj muzičkoj školi (odsek klavira), kod renomiranog pedagoga i profesora Mirjane Nikolić. Fakultet muzičke umetnosti završava 1991. u klasi redovnog profesora Miloša Ivanovića. U toku školovanja, usavršava se i pohađja brojne kurseve, radionice, zimske i letnje škole kod pijanista i pedagoga: Elene Rihter, Irine Čukovskaje, Alekseja Nasedkina, Arba Valdme, Nauma Štarkmana, Vladimira Krpana, Konstantina Bogina, Vladimira Feltsmana, E. Krasovskog, L. Hauard, E. Anđaparidze, E.Vajld, Oksane Jablonske… Dobitnica je brojnih nagrada na pijanistićkim takmičenjima…

She was born in Kruševac, Serbia where she also attended the local elementary music school. She continued her music education at a secondary music school in Niš, under the tutorship of Mirjana Nikolić. In 1991, she graduated from the Music Academy in Belgrade where she studied piano and graduated with honors under the tutorship of professor Miloš Ivanović. Throughout her studies she continued to attend numerous workshops, summer schools and master classes by world renowned pianists such as Elena Richter, Irina Chukovskaya, Aleksey Nasedkin, Arbo Valdma, Naum Shtarkman, Vladimir Krpan, Konstantin Bogin, Vladimir Feltsman, Oxana Yablonskaya, Emanuel Krasovsky, Leslie Howard, Eteri Andjaparidze and Earl Wild.

(Srbija)

IRENA MILIĆ

(Serbia)

Rođena 1962. godine. Osnovnu muzičku školu završila 1977. godine u Sremskoj Mitrovici, u klasi Slobodana Radivojevića i Milovana Dunđerskog. Srednju muzičku školu „dr Vojislav Vučković“ u Beogradu završila u 1981. godine u klasi profesora Eleonore Uzelac i Tahira Kulenovića. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu diplomirala 1985. godine u klasi profesora Marjana Egića. Tokom školovanja osvajala nagrade na Pokrajinskim, Republičkim i Saveznim takmičenjima, snimala za RTV Novi Sad, bila rukovodilac Sekcije duvača za Vojvodinu i član žirija na Pokrajinskom i Republičkom takmičenju.

Usavršavala se na majstorskim kursevima kod istaknutih flautista Karla Bernharda Zebona, Feđe Rupela, Irene Grafenauer, Ketlin Čestin, Mišela Debosta, Janoša Balinta, Iceš Gergelja, Benedeš Čaloga, Ljubiše Jovanovića, Miomira Simonovića, Laure Levai Aksin, Mateja Zupana, Dejana Gavrića, Renate Greis Armin, Martina Koflera. Od 1984. do 1985. godine radila u Muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Novom Sadu, a od 1985. do 1987. U Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu. Od 1986. godine do danas radi u Muzičkoj školi „Petar Krančević“ u Sremskoj Mitrovici. Za to vreme učenici Irene Milić su učestvovali na mnogobrojnim takmičenjima.

(Srbija)

KATARINA VUKSANOVIĆ

(Serbia)

Rođena je u Šapcu. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekla je u muzičkoj školi „Mihailo Vukdragović“, gde uporedo sa srednjom muzičkom školom upisuje i Šabačku gimnaziju prirodno matematički smer. Akademiju umetnosti u Novom Sadu upisuje sa 17 godina. Studije klavira pohađala je u klasama prof. Andreje Pregera, prof. Kemala Gekića, a diplomirala je na katedri prof. Iris Kobal kod koje upisuje i specijalizaciju. Usavršavala se na majstorskim kursevima i sručnim seminarima kod eminentnih pijanista i pedagoga: Jokut Mihailović, Arbo Valdma, Kemal Gekić, Dorian Leljak, Silvia Limongelli, Piero Rattalino i mnogi drugi.

She was born in Sabac. She received her elementary and secondary musical education in the Music School “Mihailo Vukdragovic“, where, simultaneously while studying at the secondary music school she enrolled into the Grammar school in Sabac, attending the course of natural sciences and mathematics. She started her studies at the Academy of Arts in Novi Sad at the age of 17. She studied her piano lectures in the classes of Professor Andrej Pregera, Professor Kemal Gekic, and she graduated from the Department of Professor Iris Kobal, where she also started her specialization. She attended masterclasses and expert seminars with eminent pianists and educators: Jokut Mihailovic, Arbo Valdma, Kemal Gekic, Dorian Leljak, Silvia Limongelli, Piero Rattalino and many others.

(Belorusija- Hrvatska)

KONSTANTIN KRASNITSKY

(Belarus – Croatia)

Laureat I nagrade i posebne nagrade publike na I Međunarodnom pijanističkom takmičenju EPTA (European Piano Teachers Association) “Svetislav Stančič” u Zagrebu 1999. godine. Na III Međunarodnom pijanističkom takmičenju “S.V.Rahmanjinov” u Moskvi 2002. godine  osvojio je 4. mesto i zvanje lauteata. Dobitnik je nagrade posebnog fonda Predsednika Republike Belorusije Aleksandra Lukašenka 2002. godine. Rođen je u gradu Minsku u porodici profesionalnih muzičara. Prvu poduku iz klavira primio je od majke Valentine Krasnitskaje. U petoj godini života primljen je u specijalnu muzičku školu  za talentovanu  decu u klasu profesora Jevgenija Puksta. Nakon uspešnog završetka nastavio je školovanje na Beloruskoj državnoj muzičkoj akademiji u klasi profesora Vladimira Nehaenka.

Konstantin Krasnitsky is the absolute winner, laureate of the 1. Prize of the Competition Jury and of the Special prize awarded by the audience at the 1st International Pianist Competition EPTA (European Piano Teachers Association) „Svetislav Stančić“ in Zagreb in 1999. At the 3rd International Pianist Competition „S. V. Rachmaninov“ in Moscow in 2002 he won the fourth Prize and the title of the laureate. He is the winner of the Special prize of the President of the Republic of Belarus Alexander Lukashenko  in 2002. He was born in Minsk into the family of professional musicians, he received his first piano lessons from his mother Valentina Krasnitskaya. At the age of five he enrolled in the Secondary music school for specially talented and gifted children in the class of the professor Yevgeny Puksta. After successful completion there of he continued his education at the Belarusian State Academy  of Music in the class of the renowned professor Vladimir  Nekhaenko

(Hrvatska)

KONSTILIJA NIKOLIĆ MARKOTA

(Croatia)

KONSTILIJA NIKOLIĆ MARKOTA profesorica je klavira na Institutu za crkvenu muziku Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gde predaje klavir, metodiku nastave instrumenata s dirkama i interpretaciju i komunikaciju muzike. Diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1989. godine u klasi profesora Stjepana Radića, a 2000. godine muzeologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gde završava doktorske studije. Vanredne studije orgulja pohađala je u klasi profesorice Imakulate Malinke.

Izdala je dva nosača zvuka: A. Dvořák – „Biblijske pjesme“ u saradnji s mecosopranistkinjom Cecilijom Pleša i J. Haydn – „Sedam posljednjih riječi spasitelja na križu“ u klavirskom duu s Vesnom Šepat Kutnar. Održavala je koncerte u zemlji i inostranstvu, i sarađivala sa nekoliko solista i horova. Učestvuje u organizaciji stručnih seminara, objavljuje naučne i stručne članke, prevodi stručnu literaturu za časopise, i održala je niz predavanja na stručnim skupovima.

(Srbija)

LJUBIŠA JOVANOVIĆ

(Serbia)

Rođen je 1965. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju muzičku školu završio je u klasi profesora Milenka Stefanovića, a Muzičku akademiju u klasi profesora Ante Grgina. Još kao učenik srednje škole, bio je jedan od osnivača ansambla za staru muziku „Skomrasi“ i dobitnik nagrada na republičkim, saveznim i festivalskim takmičenjima. Od 1990. do 2002. godine član je ansambla za staru muziku „Muzika Antika“ i “Ars Nova“. Sa tim ansamblima je održao preko 150 koncerta i snimio tri cd-a. Održao je preko pedeset humanitarnih koncerata. Sa ansamblom “Muzika Antika“ učestvovao je na Evropskom Festivalu stare muzike u Zadru i održao koncert sa gudačkim ansamblom „Dušan Skovran“ u Sinagogi u Novom Sadu.

Održao je trideset jedan master klasa sa preko 800 učenika. Član žirija bio je na Republičkom takmičenju za klarinet i kamernu muziku u Beogradu, predsednik festivalskog žirija, član na takmičenju u Verbanji (Italija), državnom takmičenju u Skoplju, takmičenju Merkadante u Italiji, E Katarini u Grčkoj, na međunarodnom takmičenju Davorin Jenko, takmičenju duvača u Požarevcu, festivalu u Ubu, otvorenom školskom takmičenju „Dušan Protić“, Mladi virtuoz u školi „Petar Konjović“, član međunarodnog žirija na takmičenju „Petar Konjović“, član žirija na Republičkom takmičenju orkestara (SHOŠ). Vodio je akreditovane seminare 2009. i 2010. godine. Pohađao seminare kod J. Bokuna (Poljska), Mate Bekavca (Slovenija), Pola Maera (Francuska), Karla Listera (Nemačka) i Bruna Di Đilorama (S.Ćićilija, Italija), Milana Rerihe (Lugano, Švajcarska).

(Istočno Sarajevo)

MAJA ĐOGO

(East Sarajevo)

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Svoje prve korake u muzici započela je u Ukrajini 1993. godine, u gradu Dnjeprodzeržinsk. Po povratku u Srbiju, završava nižu muzičku školu Vladimir Đorđević u Beogradu, u klasi prof. Jelene Filotić i to kao đak generacije Srednje muzičko obrazovanje nastavlja u SMŠ „S. S. Mokranjac“ u Beogradu, u klasi renomiranog pedagoga mr Božene Griner, a maturirala je u klasi prof. Željke Vorkapić. Profesionalno se usavršavala u Moskvi i kod eminentnih profesora Pavela Nersesjana i Nikolaja Osipovskog, koji su inače redovni profesori na Konzervatorijumu  P. I. Čajkovski. 

She was born 09.05.1984. g. In Belgrade. His first steps in music began in Ukraine in 1993 , in Dniprodzerzhinsk, as the youngest and most talented pupil in school for talents. After returning from abroad ends basic music school Vladimir Djordjevic in Belgrade, in the class of prof. Jelena Filotich as the best student. Secondary music education continues in a ’’Mokranjac’’, where he graduated in piano department in the class of prof. Bozena Griner and prof. Zeljka Vorkapich 2002, also in Belgrade. Music Academy of the University of East Sarajevo enrolled in 2002 in the class of prof. Jokuthon Mihailovich and graduated in 2007 with an average score of 9.27. Master studies enrolled and ends in the class of prof. Aleksandra Radosavljevich.

(Srbija)

MILAN ČIZMIĆ

(Serbia)

Rođen je 04.11.1977 god. u Sremskoj Mitrovici gde završava Osnovnu muzičku školu „Petar Krančević“. Srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ pohađa u Novom Sadu kao i Akademiju Umetnosti koju završava u klasi prof. Irine Jašvili.  Tokom studiranja bio je član Akademskog gudačkog kvarteta sa kojim je ostvario veliki broj nastupa. Aktivan je polaznik seminara za violinu kod prof. Marine Jašvili iz Moskve-Rusija kao i prof. Johannes Prellea iz Kelna-Nemačka. Pohađao je seminar orkestarskog i kamernog sviranja 2001.god. u Bajrojtu-Nemačka. Bio je član Novosadskog kamernog orkestra,Vojvođanske Filharmonije kao i gudačkog kvarteta KV-art sa kojim je ostvario mnogobrojne nastupe u zemlji i inostranstvu.

He was born on 04.11.1977. in Sremska Mitrovica where she graduated from the Petar Krancevic Elementary School of Music. He attends Isidor Bajic High School of Music in Novi Sad as well as the Academy of Arts, which he graduates in the class of prof. Irine Yashvili. During his studies, he was a member of the Academic String Quartet with whom he made many appearances. He is an active participant in the violin seminar with prof. Marine Yashvili from Moscow-Russia as well as prof. Johannes Prellea from Cologne-Germany. He attended an orchestra and chamber music seminar in 2001. in Bayreuth-Germany. He was a member of the Novi Sad Chamber Orchestra, the Vojvodina Philharmonic Orchestra as well as the KV-art String Quartet, with whom he has performed numerous performances in the country and abroad.

(Srbija)

RITA KINKA

(Serbia)

Rita Kinka je rođena 1962. u Subotici, gde je pohađala nižu muzičku školu u klasi Jelene Rukavine i srednju muzičku školu u klasi Marije Baš. Studije klavira na Akademiji umetnosti u Novom Sadu započela je u klasi Evgenija Timakina, a diplomirala je sa najvišom ocenom u klasi Arba Valdme. Poslediplomske studije je završila kod Arba Valdme i Dušana Trbojevića u Novom Sadu i Beogradu. Usavršavala se na „Juilliard School of Music“ u Njujorku u klasi Đerđa Šandora. Od 1975. do danas održala je preko 600 koncerata u mnogim evropskim zemljama, kao i SAD, Tajvanu, Izraelu, Kanadi i Australiji i u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Redovni je profesor za glavni predmet klavir i šef Katedre na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

The Seribian pianist, Rita Kinka, was born of Hungarian descent and gave her first recital in 1975 at age 13. She enrolled graduated at the Academy of Arts in Novi Sad at the age of 15, where she was guided by the renowned Professorrs Evgenij Timakin and Arbo Valdma, graduatin in 1977. She completed her master studies at the Faculty of Music in Belgrade (Professor Dušan Trbojević, 1983) and Academy of Arts in Novi Sad (Arbo Valdma, 1981). She continued her master studies at the Julliard School of Music in New York (class of György Sándor) thanks to the scholarship of Gina Bachauer foundation, which she won at the international Queen Elisabeth Competition in Brussels in 1987 as the most promising young artist. She compledec her studies at Juilliard in 1989.

(Srbija)

SNEŽANA PERUNIČIĆ

(Serbia)

Pijanista i profesor klavira, rođena je 1970. godine u Beogradu, u Srbiji. Svira klavir od svoje četvrte godine. Muzičko obrazovanje je započela u muzičkoj školi “Kosta Manojlović” u Zemunu, u klasi profesora Đorđa Lazarova. Nakon toga pohađala je srednju muzičku školu “Josip Slavenski” u Beogradu, koju je završila 1988. godine kao jedna od najboljih učenica u klasi profesora klavira Marte Surev-Salaj. Iste godine položila je audiciju za studije klavira na Muzičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koje je završila kod prof. Dubravke Jovičić.

Pianist and piano professor, was born in 1970. in Belgrade, Serbia. She has been playing piano since the age of four. She started her music education at the music school “Kosta Manojlovic” in Zemun, where she completed elementary piano studies in the class of professor Djordje Lazarov. After that she attended music high school “Josip Slavenski” in Belgrade which she finished in 1988. as one of the best students in the class of piano professor Marta Surev-Salaj. In the same year she passed the audition for piano studies at the Faculty of Music, University of Belgrade, where she studied with professor Dubravka Jovicic, both as an bachelor, master and postgraduate student.

(Crna Gora)

ŽANA LEKIĆ

(Montenegro)

Flautistkinja, vanredni profesor na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Rođena je 1977. godine u Kraljevu. Završila je nižu i srednju muzičku školu „Stevan Mokranjac“, u klasi uglednog pedagoga prof. Karolja Maročika. Godine 1997. upisuje Muzičku akademiju na Cetinju u klasi eminentnog flautiste prof. Ljubiše Jovanovića, gde je diplomirala 2000. godine, a magistrirala 2003. sa najvišim ocenama. Usavršavala se na brojnim seminarima kod vodećih svetskih flautista: Janos Balint – Mađarska, Michael Debost – USA, Ketlin Chestin – USA, Aurel Nicolet – Švajcarska, Jiri Valek – Češka, Eje Kaufeldtl – Švedska, Gunilla von Baar – Švedska, Dejan Gavrić – Nemačka, Peter  Lucas Graff – Nemačka.

She completed the School for elementary and secondary music education in Kragujevac, in the class of prominent pedagogue, Professor Karolj Marocik. She enrolled Music Academy in Cetinje in 1997 in the class of eminent flutist, Professor Ljubiša Jovanović where she graduated in the year 2000 and in 2003 did her post graduation with excellent grades. She took part in numerous seminars organized by leading world flutist – Janos Balint – Hungary, Michael Debost-USA, Ketlin Chestin – USA, Aurel Nicolet – Switzerland, Jiri Valek – Czech Republic, Eje Kaufeldtl – Sweden, Gunilla von Baar – Sweden.