Udruženje Sirmium Gradus ad Parnassum
 Sremska Mitrovica

Takmičenje je podeljeno u pet disciplina: KLAVIR SOLO, KLAVIRSKI DUO (ČETVERORUČNO),  DUVAČKI INSTRUMENTI (flauta, klarinet, oboa,saksofon, horna, truba, trombon, fagot i tuba); i KAMERNI ANSAMBLI (takmičenje ansambala sastavljenih od 2 do 8 članova, uključujući glas i sve kombinacije instrumenata, osim klavirskog dua),  SOLO PEVANJE

 

SLUŽBENI KOREPETITORI:

Za vreme takmičenja na raspolaganju  stoje  SLUŽBENI KOREPETITORI

Darja Samofalova:  +381641421979    Mail:  darjasamofalova@yahoo.com

Aleksandar Cundra: +381652990039   Mail: acundra@mail.com

NAPOMENA:  Takmičari su dužni da notni material dostave najkasnije tri nedelje pre takmičenja.

 

VAŽNO:

Učesnici koji se takmiće se online svoje Diplome dobiće putem maila.

Učesnici koji sviraju uživo svoje Diplome I medalje dobijaju na svećanoj dodelji na kraju takmičarskog dana

 

Rezultati

The competition is structured the following five disciplines – PIANO SOLO, PIANO DUO (piano in four hands) , WIND/BRASS INSTRUMENTS divided into categories based on participants’ age, or study level and CHAMBER ENSEMBLES MUSIC , SINGING

 

OFFICIAL ACCOMPANISTS

Official Accompanists are available during the competition.

Darja Samofalova:  +381641421979    Mail:  darjasamofalova@yahoo.com

Aleksandar Cundra: +381652990039   Mail: acundra@mail.com

NOTE: Competitors are required to submit sheet music no later than three weeks before the competition.

 

IMPORTANT

Participants competing online will receive their Diplomas via email.

Participants who play live will receive their Diplomas and Medals at the awards ceremony at the end of the competition day.

Dragi prijatelji,

Ove godine s obzirom na aktuelnu situaciju takmičenje „Sirmium Music Fest“  ćemo organizovati na dva načina:

–    uživo

–    onlajn

Nadamo se da ćemo u maju mesecu imati bolje uslove za što više zajedničkog muziciranja i  predstavljanja ljubiteljima muzike uživo  na zadovoljstvo svih nas.

Prijave takmičara slati do 01.04.2022. putem našeg sajta  www.smf.org.rs

Svi oni koji odaberu onlajn učešće na „Sirmium Music Fest“ mogu poslati snimke na mejl adresu: sirmiummusicfest@gmail.com do 01.04.2022.godine.

Obe vrste takmičenja žiri  će pratiti i ocenjivati  sa podjednakim  kriterijumima. I jedan i drugi način muziciranja ima  cilj, da nam podari lepotu zvuka kojoj ćemo da se radujemo.

Address

Udruženje Sirmium Gradus ad Parnassum

Matije Hudji 48-6

22000 Sremska Mitrovica

Republic Serbia

sirmiummusicfest@gmail.com
+381643698020

Location
Lokacija

Sremska Mitrovica

Serbia

Contact Us
Kontaktirajte nas

Phone : +381643698020

Applications
Prijavite se

SMF2022

DONATORI SIRMIUMA 2022

Play Video